Villa ES

Volledig omringt door een prachtig natuurgebied, kijkt deze villa over de zee. In slechte staat en zonder aandacht voor haar omgeving, is een totale renovatie van de villa gepland. Met behoud van de mediterrane stijl de huidige afmetingen van de villa, zal deze volledig worden geherstructureerd om een ​​hogere levenskwaliteit te bieden en optimaal te profiteren van het ongelooflijke uitzicht dat de villa biedt.

Completement immergé dans un parc naturelle, la villa surplomb la baie. En mauvais état et ne mettant pas en valeur son environnement une rénovation totale de la villa est prévus. Tout en restant dans le style meditéranéen et en conservant les dimensions actuels de la villa, celle-ci sera completement restructuré pour offir une plus grande qualité de vie et profiter au maximum de l’incroyable vue que la villa offre.