Gent LS

Renovatie van een leegstaand rusthuis tot Lokaal Dienstencentrum met bovenliggende units voor ouderen. Het bestaande gebouw blijft zo veel mogelijk behouden.